Iloilo News & Events

TRADISYON SANG DAIGON

Ginakalipay ko gid ang pagbisita sang pila ka mga madre kag mga ginikanan sa amon puluy- an para mag daigon.
Para sa mga Ilonggo ang tradisyon sang daigon ang nagapakita sang pagkamaayo sa aton isigkapareho.
Madamu gid nga salamat sa inyu mga ambahanon subong nga holiday season.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share On:

Around M.I.C.E

Latest News

Connect With Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fillup the form to connect with us