Iloilo News & Events

SUNRISE IN JARO PLAZA

Sa aton ginpanami nga Jaro Plaza, mas madinuagon ang paglapat sang butlak sang adlaw indi lamang sa plaza, pati na sa kampanaryo, kag sa aton matahum nga simbahan sang kandelarya. Daw kaangay lang nga nagapakita ini sa aton nga sa tagsa ka pagtilaw may ara sa guihapon sang panibag-o nga pag laom kag kasanag nga maga giya sa aton. Padayon nga mag ubra sang maayo sa aton isigkapareho, tanda kag naga pakita nga kita nga mga Ilonggo, mapinalanggaon.

#UswagIloilo

๐Ÿ“ธ Celestrato Photography

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share On:

Around M.I.C.E

Connect With Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fillup the form to connect with us